Nowotwór łagodny – czym jest i czy stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

https://www.netlekarz.pl/wlokniak/Rozróżniamy dwa typy nowotworów – złośliwe i łagodne. Oba znacząco się od siebie różnią przebiegiem choroby oraz strukturą morfologiczną, immunocytochemiczną, molekularną oraz czynnościową. Jedną z najistotniejszych cech nowotworów złośliwych należy naciekanie i niszczenie tkanek znajdujących się w pobliżu, a także zdolność do dawania przerzutów do węzłów chłonnych, a dalej również do odległych narządów, w których komórki rakowe zagnieżdżają się, a następnie rozrastają. To właśnie te cechy nowotworów złośliwych – naciekanie i przerzuty – w największym stopniu decydują o przebiegu choroby i losie chorego. Nowotwory łagodnie nie dają przerzutów, a także nie naciekają na okoliczne tkanki, tym samym zwiększając rokowania pacjenta na przeżycie.

Nowotwór powstaje w wyniku nieprawidłowego wzrostu komórek, wytwarzając obcą dla organizmu tkankę. Może przybierać postać raka łagodnego lub złośliwego i występować w formie guza – zwykle o średnicy jednego do kilku cm (np. guz jajnika, piersi itp.), narośli skórnych (głównie czerniak skóry), „niedojrzałych” limfocytów (w białaczce) i wielu innych. W przypadku nowotworów łagodnych, w przeciwieństwie do odmian złośliwych, nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia. Nowotwory złośliwe rozwijają się znacznie szybciej i według odmiennych reguł.


Co różni obydwa rodzaje nowotworów?
Główną różnicą między nowotworami łagodnymi i złośliwymi jest przede wszystkim znacznie szybsze tempo rozwoju oraz zdolność do naciekania i przerzutów w przypadku nowotworów złośliwych. W przypadku nowotworów łagodnych nie występują powyższe zachowania, poprzez umiejętność odgraniczenia się od tkanki, w której powstały – zewnętrznej łącznotkankowej „torebki nowotworu”, która umożliwia hamowanie nadmiernego rozprzestrzeniania się choroby do organizmu. Dzięki tym cechom, w przypadku wykrycia nowotworu łagodnego, nie stosuje się chemioterapii ani radioterapii. Do całkowitego wyleczenia nowotworu wystarczy leczenie chirurgiczne, polegające na usunięciu zmiany.
Nowotwór łagodny (łac. neoplasma benignum)


Najczęściej tworzy się z tkanek, które swą budową nie odbiegają znacząco od komórek prawidłowych. Jest bardzo dobrze odgraniczony od zdrowych tkanek, a często również otorbiony. Cechuje go wolne tempo rozwoju oraz brak zdolności do dawania przerzutów, często jednak uciska tkanki sąsiadujące. Swój szkodliwy wpływ na organizm może ujawniać poprzez uciskanie nerwów (powodując ból), umiejscowieniem w ważnym narządzie, wpływając tym samym na zaburzenia jego pracy (np. w kręgosłupie), zamknięciem światła naczynia krwionośnego, krwawieniem lub zaburzeniem wydzielania hormonów.
Nowotwory łagodne występują u ludzi bardzo często. Mówi się, że nowotwory łagodne piersi występują niemal u połowy kobiet. Do najczęstszych zmian należą zmiany włóknisto-torbielowate oraz włókniaki piersi. Równie często u kobiet obserwuje się wystąpienie łagodnych mięśniaków macicy oraz brodawczaków skóry. U przedstawicieli obu płci często występują łagodne zmiany nowotworowe w postaci gruczolaków, włókniaków, tłuszczaków, nerwiaków, oponiaków, naczyniaków, chrzęstniaków oraz kostniaków. Mimo, iż zmiany te nie stanowią zagrożenia dla życia, mogą ze wcześniej wskazanych względów powodować kłopotliwe dolegliwości oraz późniejsze powikłania.


W jakich przypadkach nowotwór łagodny może się „uzłośliwić”?
Transformacja nowotworowa to długotrwały proces, którego podstawą jest zaburzenie funkcji genów w wyniku wystąpienia serii mutacji w komórce DNA. Na rozwój raka wpływ mają różnorodne czynniki środowiskowe, a także predyspozycje genetyczne. Genami, które ulegają mutacji podczas przebiegu procesów nowotworowych są protoonkogeny, które stymulują wzrost i podział komórek, geny supresorowe, które hamują wzrost i podział komórek, geny naprawy DNA, które biorą udział w procesach naprawy uszkodzeń w DNA, geny kontrolujące apoptozę, które odpowiedzialne są za „zaprogramowaną” śmierć komórek, a także geny biorące udział w angiogenezie, czyli tworzeniu naczyń krwionośnych. Wszelkie mutacje występujące we wskazanych genach powodują nadmierną proliferację, co może doprowadzić do powstania nowotworu złośliwego, w tym również do transformacji nowotworu łagodnego.
Transformacja nowotworu łagodnego następuje najczęściej w wyniku działania czynników rakotwórczych, które oddziałując na komórkę wpływają na powstawanie kolejnych mutacji (nawet kilkunastu), aż do uzłośliwienia nowotworu. Wysokie ryzyko uzłośliwienia nowotworów łagodnych występuje szczególnie w przypadku zmian przednowotworowych, jak np. polipy jelita grubego, na których podłożu rozwija się rak jelita grubego. Dodatkowo ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego zwiększają choroby określane mianem stanów przednowotworowych, jak np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwór jelita grubego.


Najczęstsze nowotwory łagodne u kobiet – nowotwory piersi
Niemal u połowy kobiet występują łagodne nowotwory piersi. Do najczęstszych należą włókniaki piersi – guzki, o obłym kształcie, dość twarde i sprężyste, a także przesuwalne. Zazwyczaj guzki te osiągają niewielkie rozmiary. Kolejnymi, częstymi zmianami są torbiele piersi, które ulegają zmianom wraz z trwającym cyklem miesiączkowym, powiększając się i dając swoiste dolegliwości wraz ze zbliżającą się miesiączką. Charakteryzują się okrągłym kształtem, są miękkie i wyraźnie przesuwalne. Nowotwory złośliwe są najczęściej twarde i charakteryzuje je nieregularny kształt i niewielka przesuwalność. Zmiany złośliwe zazwyczaj nie wywołują bólu, a ich kształt nie ulega zmianie wraz z trwającym cyklem miesiączkowym.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/portal/24n/templates/headline/html/com_k2/templates/default/item.php on line 339
Ostatnio zmieniany czwartek, 15 marzec 2018 00:04