Konkurs fotograficzny "Bartoszyce na sportowo!". Zapraszamy do udziału!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziały w konkursie fotograficznym pt. "Bartoszyce na sportowo!". Przedmiotem pracy powinno być fotograficzne ujęcie wydarzenia sportowego, które odbyło się w minionym roku. Przedtsawiamy regulamin konkursu.
Urząd Miasta Bartoszyce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. "Bartoszyce na sportowo!", którego tematem jest przedstawienie ujęcia fotograficznego z wydarzenia sportowego minionego roku. W naszym mieście corocznie odbywa się wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, na których nie brakuje miłośników sportu z aparatami. Zachęcamy więc do wzięcia udziału w niniejszym konkursie. Zwycięza otrzyma bezłpłatny wstęp na Bal Sportu 2012, który odbędzie się 9 lutego 2013 r. Dodatkowo przewidywane są nagrody rzeczowe.
 
Najlepsze prace wybrane przez jury zaprezentowane zostaną podczas tegorocznego Balu Sportu. Przeszukujcie więc swoje archiwum i czekamy na Wasze zdjęcia!
 
REGULAMIN KONKUSU FOTOGRAFICZNEGO 
„BARTOSZYCE NA SPORTOWO!”
 
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Bartoszyce.
2. Przedmiotem pracy powinno fotograficzne ujęcie wydarzenia sportowego, które odbyło się na terenie miasta Bartoszyce w roku 2012.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
4. Zdjęcia należy nadsyłać do 04.02.2013 r.
5. Każdy z autorów może przesłać maksymalnie 2 fotografie.
6. Prace należy nadsyłać drogą pocztową na adres:
Wydział Spraw Społecznych
Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
11 - 200 Bartoszyce, dopisek na kopercie: Konkurs fotograficzny „Bartoszyce na sportowo”
lub dostarczać do pokoju nr 11 (Wydział Spraw Społecznych UM Bartoszyce).
7. Do konkursu należy zgłaszać prace formatu A4 (21cm x 30 cm) wydrukowane na papierze fotograficznym.
8. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1). 
9. Fotografie obowiązkowo muszą być podpisane na odwrocie (tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, miejsce dokonania zdjęcia).
10. Fotografie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
11. Obowiązkowo każdą pracę należy dodatkowo dosłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12. W treści maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy oraz 
komentarz do zdjęcia.
13. Zwycięzca konkursu otrzyma Bilet Wstępu na „Bal Sportu 2012”. Dodatkowo dla zwycięzcy konkursu przewiduje się nagrody rzeczowe.
14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas „Balu Sportu 2012”, która odbędzie się 09.02.2013 r.
15. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
16. Nadsyłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, wykorzystania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatora
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U Nr 133 poz. 833 z póź. zm. 
19. Przy ocenie pracy komisja konkursowa będzie brała pod uwagę oryginalność interpretacji tematu. Istotnym kryterium oceny będzie jakość techniczna i estetyka zdjęcia.
20. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o werdykcie jury. 
21. Regulamin konkursu dostępny jest do pobrania na stronie: www.bartoszyce.pl oraz www.sport.bartoszyce.pl 
22. Wszelki pytania dotyczące niniejszego konkursu należy kierować do komórki odpowiedzialnej (Wydział Spraw Społecznych - tel. 089 762 98 55)
 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/portal/24n/templates/headline/html/com_k2/templates/default/item.php on line 339